기타성형>모발성형>헤어라인모발이식

본문 바로가기
LINE

English / Language

On-Line Consultation
기타성형>모발성형>헤어라인모발이식

ปรึกษาผ่านทางไลน์

@KTOPclinic

02.006.2093

Weekdays

10:00am~07:00pm(GMT+8)

Saturday

10:00am~07:00pm(GMT+8)

Closed on Sunday and Public Holidays

기타성형>모발성형>헤어라인모발이식

หากคุณกังวล เรื่องหน้าผากกว้างแบบผู้ชาย ปลูกผมแฮร์ไลน์ ความลับของผู้หญิง ใบหน้าขนาดเล็ก คือการทำแฮร์ไลน์ให้กรอบหน้ามีขนาดเล็ก สวยงาม

ก่อน

หลัง 3 เดือน

5 ขั้นตอน
ปลูกผมแฮร์ไลน์ที่ KTOP CLINIC
 • ถ้ายาชาเป็นบางส่วน
 • 4ชั่วโมง
 • ออกจากรพ.ได้ทันที
 • 1-2อาทิตย์ตัดไหม
 • ได้แฮร์ไลน์ที่สวยงาม
   Home  ศัลยกรรมอื่นๆ  ศัลยกรรมปลูกผม  ศัลยกรรมปลูกผม

  Why?ทำไมต้องศัลยกรรมปลูกผมแฮร์ไลน์ของ KTOP คลินิก? ศัลยกรรมปลูกผมเป็นวิธีการใช้เส้นผมข้างหลังของหัวที่ไม่ร่วง และปลูกที่กรอบหน้า กระหม่อม คิ้ว เครา จอน และขนเพชร ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุด
  ศัลยกรรมปลูกผมแฮร์ไลน์ไม่ใช้วิธีที่แค่เพิ่มเส้นผม เป็นวิธีที่สร้างแฮร์ไลน์ใหม่ เพื่อความสวยงาม
  ซึ่งเป็นศัลยกรรมปลูกผม ที่คำนึงถึงปัจจัยด้านความสวยงาม กับ ด้านประสิทธิภาพอย่างรายละเอียด

  3D CTที่ใช้ของ KTOP คลินิก
  ทำให้รูปทรงแฮร์ไลน์ที่สวยงาม วิเคราะห์โครงหน้าอย่างชัดเจน

  วิเคราะห์รายละเอียดแล้ว ออกแบบแฮร์ไลน์ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

  MERITศัลยกรรมปลูกผมแฮร์ไลน์แบบ 3D?

  KTOP คลินิก สามารถทำให้มีแฮร์ไลน์ที่เป็นธรรมชาติได้ เพราะเรามีประสบการณ์ที่ยาวนาน

  หยุดตรงนี้สักครู่!เมื่อปลูกผม ( แฮร์ไลน์ ) ลิฟท์หน้าผากพร้อมกัน
  เพื่อไม่ให้มีริ้วรอยที่หน้าผาก
  สามารถสร้างกรอบหน้าให้เล็กลงได้

  ทางลัดลิฟท์หน้าผาก go

  HOW 01ศัลยกรรมปลูกผมโดยไม่กรีด ที่ KTOP คลินิก (FUE)

  เมื่อเด็ดต่อมรากผม ไม่กรีด และใช้เครื่องจักรที่เด็ดต่อมรากผมAuto-direct หรือ manual punch
  ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้ไม่มีแผล และไม่มีความเสียหายต่อต่อมรากผม

  เพื่อให้ต่อมรากผมเสียหายน้อยที่สุด

  FUEเป็นวิธีที่เด็ดต่อมรากผมโดยวิเคราะห์ความลึก การถูกกระทำอัตโนมัติของการมัดขึ้นอยู่กับหนังหัวหรือบริเวณรากผม ถ้าเปรียบเทียบวิธีการFUEกับวิธีการกรีด
  วิธีการFUEจะเหลือเนื้อเยื่อของต่อมรากผมมากกว่า
  เซลล์ของต่อมรากผมที่เด็ดโดยวิธีการFUEไม่เสียปัจจัยที่สำคัญ

  HOW 02ศัลยกรรมปลูกผมโดยกรีด ที่ KTOP คลินิก ( FUSS or FUT)

  เกรีดด้านหลังของหัว เด็ดต่อมรากผม และเย็บ แม้จะมีแผลด้านหลังของหัว KTOP จะทำให้มีแผลน้อยที่สุด
  เพราะว่าที๋ KTOP มีประสบการณ์และมีระบบการรักษาหลังการผ่าตัด

  การเย็บรอยแผล

  ตอนเย็บแผลพื้นที่ ที่เส้นผมและหนังศีรษะ ดึงออก ' เซลล์ รากผม ,
  ปลูกผม ได้มาก และ แผลเป็น รอยแผลเป็น แทบจะไม่ สามารถมองเห็นได้

  TECHNIQUEศัลยกรรมปลูกผมของ KTOP คลินิก

  ศัลยกรรมปลูกผมของ KTOP คลินิก (เทคนิคการสัมผัส )

  Slit ดึงออกและ แทรก เข้าไปใน รูขุมขนรากผม
  ทำให้มีซอกและปลูกต่อมรากผมโดยใช้เครื่องปลูกผม กรีดซอกส่วนที่ปลูกต่อมรากผมแล้ว ปลูกต่อมรากผมโดยใช้เครื่องปลูกผมให้รวดเร็ว และไม่มีเลือดออก

  เครื่องปลูกผม (SLIT) ของ KTOP คลินิก

  เข็มที่บางกว่าความหนา

  เข็มบางมากกว่าต่อมรากผม
  มื่อใช้เครื่องปลูกผมความหนาแน่นไม่ค่อยสูง แต่เครื่องปลูกผมของ KTOP คลินิก
  เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าเครื่องที่เดิม จึงปลูกผมให้แน่นๆได้
  ใช้เครื่องปลูกผมที่เหมาะกับขนาดของต่อมรากผม จึงปลูกผมให้แน่นได้

  ข้อดีของ (SLIT)

  ปลูกผมให้แน่น ปลูกผมที่แข็งแรง ทำให้แผลน้อยที่สุด อัตราสูง
  สามารถปลูกผมในระดับของผม ธรรมดาให้แน่นได้ สามารถปลูกผมให้หนาได้
  เพราะว่าผิวกับต่อมรากผมมีลักษณะ ยืดหยุ่น
  วิธีการกรีดซอก (Slit)
  ปลูกผมหลังจากทำให้เลือดหยุด
  จึงจะมี แผลน้อยสุด
  วิธีการกรีดซอก (Slit)
  ไม่ต้องทำให้ต่อมรากผมเล็ก
  จึงมีอัตราสูงที่ติดนาน

  WHO?ใครที่ควรทำศัลยกรรมปลูกผม แฮร์ไลน์

  • ในกรณีมีรูปหน้าผาก
   เป็นตัว M
  • ในกรณีมีหน้าผากที่กว้าง
  • ในกรณีมีรูปทรงหน้าผากที่มีเหลี่ยม หน้าจึงดูแก่
  • ในกรณีมีรูปทรงหน้าผากเป็นเหลี่ยม หน้าดูเหมือนผู้ชาย
  • กรณีอยากได้แฮร์ไลน์ที่เหมาะกับรูปทรงใบหน้า

  CUSTOMIZE ใครที่ควรทำศัลยกรรมปลูกผม แฮร์ไลน์

  หน้าผากเป็นตัว M

  ประมาณ15-20%ของผู้หญิงเกาหลี มีแฮร์ไลน์ที่เป็นตัวM และ ผู้ชายถ้ามีอายุ ก็มีแฮร์ไลน์ที่เป็นตัวMที่ชัดมากขึั้น
  การปรับหน้าผากเป็นรูปเหมือนสามเหลี่ยม หรือกลม จึงเป็นเรื่องสำคัญ การปลูกผมจึงต้องวิเคราะห์ทิศทางหรือมุมของเส้นผม

  หน้าผากที่สูง

  โดยเฉลี่ย ความสูงหน้าผากของผู้หญิงเกาหลีเป็น 6-6.5 เซนติเมตร ถ้าสูงกว่านี้ถือเป็นหน้าผากที่สูง
  ถ้าอยากทำให้หน้าผากต่ำกว่านี้ ต้องปลูกผมให้แน่นๆ เพราะว่าถ้าปลูกผมไม่แน่น หลังการผ่าตัด จะไม่เป็นธรรมชาติ

  หน้าผากที่ต่ำ

  โดยเฉลี่ย ระยะห่างจากส่วนกลางของหน้าผากถึงด้านข้างของไลน์เส้นผม7-7.5cm ถ้าสูงกว่านี้ถือเป็นหน้าผากที่สูง
  เมื่อปรับหน้าผากที่กว้าง เปลี่ยนรูปทรงหน้าผากที่เป็นตัวMหรือเหลี่ยมเป็นรูปทรงกลม และไลน์เส้นผมเหมือนผู้หญิง
  และทำให้ไลน์เส้นผมแคบเพื่อหน้าผากที่เล็กเป็นธรรมชาติ
  เมื่อปรับด้านข้างของไลน์เส้นผม ต้องปลูกผมโดยวิเคราะห์ทิศทางหรือมุม ของเส้นผม วิธีการนี้เป็นวิธีที่ต้องอาศัยความชำนาญ

  TIMEผลลัพท์หลังการปลูกผมที่ KTOP

  1-3วันหลังผ่าตัด 5-10 วันหลังผ่าตัด 14 วันหลังผ่าตัด 1-3เดือนหลังผ่าตัด 1ปีหลังการผ่าตัด
  เข้าที่โรงพยาบาลสระผม (ด้วยความรู้สึกบวมหรือดึงฯลฯ อาจจะรู้สึกอึดอัด แต่ไม่มีผลต่อชีวิตประจำวัน) ความบวมลดลง,
  แผลหายสนิทในส่วนที่ปลูก อาจเกิดอาการคันเพราะตกสะเก็ด (ส่วนอื่นที่ไม่ใช่ส่วนที่ปลูก, สระผมปกติส่วนที่ปลูก จุ่มโฟมง่ายๆ สระเหมือนล้างออก)
  ตัดไหมด้านหลังของหัว สะเก็ดแผลส่วนที่ปลูก ถูกเอาออก ผมปลูกจะเริ่มร่วง ระหว่างหนึ่งเดือนถึงสามเดือน ผมปลูกจะร่วง80% และขึ้นใหม่หลังร่วง จึงจะเป็นผมจริงของตัวเอง ผมที่เติบโตหลังปลูก เติบโต1~1.5cm ต่อเดือนเช่นเดียวกับผมปกติ จะดีขึ้นหลังจากผ่านไปหนึ่งปี

  การดูแลรักษาหลังทำศัลยกรรมปลูกผมแฮร์ไลน์!

  • 0124 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด ห้ามทำกิจกรรมที่หนักๆรุนแรง และพักผ่อนให้เต็มที่
  • 02วันที่ทำการผ่าตัด ห้ามขับรถและช่วยหลบหลีกพวกเครื่องจักร เครื่องยนต์ด้วยค่ะ
  • 03ในวันแรก จะทำให้ร่างกายท่อนบนสูง ประมาณระดับ 30 องศา เพื่อป้องกันอาการบวม
  • 04ทานยาที่โรงพยาบาลสั่งยาให้เท่านั้น เพื่อป้องกันอาการเจ็บปวด
  • 051 วันหลังการผ่าตัด เช็คส่วนที่ทำการผ่าตัด และทำการฆ่าเชื้อแล้ว ทำให้รู้วิธีการสระผม
  • 06สามารถสระผมโดยใช้แชมพูได้ หลัง2-3วันเป็นต้นไป แต่ห้ามถูส่วนที่ปลูกผมรุนแรง
  • 07อย่างน้อย 5 วันหลังการผ่าตัด ห้ามทำกิจกรรมหนักอย่างเช่น ห้ามถือของหนัก
  • 08ห้ามตั้งใจเอาสะเก็ดออก ให้สะเก็ดแผลหลุดเองแบบธรรมชาติ
  • 09อย่างน้อย 6-12 เดือน หลังการผ่าตัด สามารถเห็นผลประโยชน์ที่ชัดได้
  • หลังทำการศัลยกรรมจะมีอาการบวมตามปกติ และอาการบวมจะหายไป ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยนะค่ะ

  NAME
  Line ID
  เบอร์โทร
  จุดที่ปรึกษา
  ตกลงเข้าร่วมกิจกรรม more ปรึกษา

  * ข้อควรระวัง ผลลัพธ์ของศัลยกรรมขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล กรุณาอ้างอิง รูปก่อนหลังศัลยกรรมที่อยู่ในโฮมเพจก่อนนะคะ *
  QUICK MENU